Разновидност, която впечатлява с интензивния цвят на луковицата както отвън, така и отвътре, но също така и от еднородност и производителност. Много добра устойчивост през целия вегетационен период.

Период на вегетация (дни)
105
Външна люспа
много добра
сеитбена норма в декар: Прецизни семена
85.000 - 90.000
сеитбена норма в декар: Нормални семена
100.000
Капацитет за съхранение
90-120
IR
Pt