Разновидност, която впечатлява с интензивния цвят на луковицата както отвън, така и отвътре, но също така и от еднородност и производителност. Много добра устойчивост през целия вегетационен период.

Период на вегетация (дни)
105
Капацитет за съхранение
90-120
сеитбена норма в декар: Прецизни семена
85.000 - 90.000
сеитбена норма в декар: Нормални семена
100.000
Външна люспа
много добра
IR
Pt