Red Rum F1

Червен лук

Ранен

Разновидност, която впечатлява с интензивния цвят на луковицата както отвън, така и отвътре, но също така и от еднородност и производителност. Много добра устойчивост през целия вегетационен период.

Период на вегетация (дни): 
105
Външна люспа: 
много добра
Капацитет за съхранение: 
90-120
сеитбена норма в декар: Прецизни семена: 
85.000 - 90.000
сеитбена норма в декар: Нормални семена: 
100.000
IR: 
Pt