Разновидност с буен растеж и повишена еднообразност Главите са компактни, плътни, яркочервени на цвят и издържат много добре на метеорологичните фактори. Отличен капацитет за съхранение в студени условия.

Период на вегетация (дни)
70 - 80
Препоръчано за културата
пролет / есен
Растения/декар
8.000
Средно тегло (гр.)
300 - 400