Хибрид, който е потвърдил висока екологична пластичност с плътни, кръгли глави, атрактивен цвят, с късо вътрешно стъбло. Доказал е през годините много добра поносимост към напукване, което го препоръчва за поетапно събиране на реколтата.

Период на вегетация (дни)
90
Препоръчано за културата
лято - есен
Растения/декар
5.000
тегло (кг)
2.0-2.5
HR
Foc