Започването на разработването на нашия органичен асортимент преди повече от 20 години беше логичен избор. Влизайки в сферата на органичната индустрия, ние задоволяваме нуждите на нашите клиенти, прилагайки знанията, придобити при органичното отглеждане, за да направим конвенционалния производствен процес по-устойчив

През годините сериозно инвестирахме в нашите процеси, инфраструктурата и органичния асортимент и ще продължим да го правим, защото е в съответствие с нашите ценности като семейна компания: дългосрочна перспектива, иновации и уважение към хората и природата.

За да допринесем за устойчивото отглеждане на растенията и за да обслужваме нашите потребители, бързият растеж на органичния пазар е много важен. Затова инвестираме много в органичните семена. Единствените третирания, на които това семе е било подложено след прибиране на реколтата, са физични и/или органични третирания.

Също така изследваме нови методи за третиране на семената и покритие с естествени елементи. Този метод създава  иновации, които са ценни и при конвенционалното отглеждане. Иновациите като покриване на семената с органичен слой и третирането с топла вода срещу появата на заболявания помагат за оптимизиране качеството на нашите семена.

ОРГАНИЧЕН – ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО

Ние, Bejo, провеждаме проучвания на място и имаме на разположение оранжерия за проучвания. В резултат на това имаме нарастваща селекция от органични семена, състояща се от над 40 различни култури и над 190  сорта. Разбира се, производството, логистиката и опаковането на тези органични семена са напълно отделни от нашите конвенционални семена. Също така Bejo има тесни връзки с научните институции и активно участва в консултации с правителството и търговски дружества, за да помогне за формирането на органичното бъдеще.