Bejo е международен производител на зеленчукови семена. Пчелите са може би най-важните ни служители. Ние пазим собствените си пчели и сме международно активни в областта на отглеждането и изследването на пчелите. В допълнение към по-добрите зеленчукови сортове, ние работим и за подобряване на пчелните семейства.

Пчелите играят важна роля при подобряването на свойствата на растенията, включително в хранителните култури. За да може едно растение да даде плод или да образува семена, прашецът (мъжкия) трябва първо да отиде в плодника на цветето (женската). Някои видове растения, като цвеклото и спанака, се опрашват от вятъра. Други, като марулята, се самоопрашват. Но много от растенията, които са от съществено значение за снабдяването с храна, разчитат на насекоми за опрашване.

Пчелите: шампиони при опрашването

Природата предлага много опрашители, включително пчели и самотни пчели. Но  пчелите са шампиони по опрашването. Те могат да бъдат толкова ефективни, защото могат да се използват умишлено и в голям брой. Всеки кошер, поставен от пчелар  в полето, съдържа колония от около 20 000 до 40 000 опрашители. Не е изненадващо, че производителите на плодове и зеленчуци на открито работят в тясно сътрудничество с професионални пчелари.

Основната дейност на Bejo ни прави осъзнати спрямо важността на пчелите: без опрашване не би имало семена. Ние отглеждаме семена в оранжерии и в полета в целия свят, така че имаме десетки хиляди пчелни семейства, които работят за нас. „В Bejo имаме своите пчелари и сме много активни в проучванията на пчелите. По този начин можем да натрупаме повече опит в пчеларството и по-добро разбиране на пчелите и опрашването“, казва Youri Draaijer, координатор на международните изследвания в областта на производство на сменета в Bejo. „Чрез нашите проучвания се надяваме да научим повече за типичните характеристики на пчелните семейства и на видовете пчели, включително при стимулиране  на усърдието или желанието за събиране на нектар и склонността към роене или напускане на кошера. Но основният приоритет на нашите проучвания са здравето на пчелите. "

Проучване и подбор за подобряване здравето на пчелите

În întreaga lume, există o nevoie urgentă de mai multă experiență și de noi evoluții în acest domeniu. Acest lucru se datorează în parte faptului că albinele sănătoase sunt cele mai bune polenizatoare și, parțial, pentru că populația albinelor din secolul trecut a scăzut din cauza mortalității acestora. Scăderea numărului are cauze diferite. Una dintre cele mai mari probleme pentru albinele de miere occidentale este acarianul varroa, un parazit care infestează stupii și slăbește sau ucide albinele. Albinele pot de asemenea să moară de epuizare în colonii care muncesc prea mult, o situație cunoscută sub numele de pierdere de iarnă. Pesticidele sunt, de asemenea, menționate ca o posibilă cauză a declinului populației.

Хранене и подбор

В нашето проучване търсим начини да използваме по-добри храни и пчеларски техники за развиване на по-силни пчелни колонии. Също така постигаме напредък в подбора на пчелите с желаните характеристики за създаване на нови колонии. Основната ни дейност е селекцията и размножаването на растенията за получаване на по-добри сортове. Имаме същата цел като пчелите. Ние отглеждаме пчелните колонии и се опитваме да развиваме видове, които да работят добре и се развиват.

"Съществената роля, която играят пчелите, ни напомня, че производството на храни зависи от природата и околната среда, което потвърждава виждането, което ние като семеен бизнес имаме: устойчивост"

— John-Pieter Schipper, CEO of Bejo

Голяма част от нашето проучвание е концентрирано в Bejo France, което работи в тясно сътрудничество с пчелините Bejo в Холандия. Освен това има програми, действащи в други страни, където отглеждаме семената си.

В Нова Зеландия Bejo работи с Midlands, важен специалист в производството на семена и важен партньор на Bejo. Midlands използва около 3500 активни кошери само за производството на семена.

В Австралия подготвяме собствени кошери. В този регион ограниченото наличие на пчели е предизвикателство. В Австралия и Нова Зеландия има по-голяма конкуренция за пчелните колонии, тъй като високите пазарни цени се плащат за определени видове чист мед от конкретни растения и дървета, като манука и дървесина.

 Също така имаме конкретни планове да започнем собствено пчеларство в САЩ, заедно с изследователска програма. В САЩ Bejo в момента работи само с външни професионални пчелари.

Със своите глобални дейности Bejo заема уникално място в международния пчеларски свят. Това ни позволява да създадем „кръстосано опрашване“ в няколко посоки/значения. Работим с фирми, университети и изследователски институции, обменяйки знания и опит от различни части на света. В Bejo изследванията се координират в собствена международна пчелна група, ръководена от бившия директор Ger Beemsterboer.

Защита на опрашването сега и в бъдеще

За Bejo инвестицията в пчеларството е в собствен интерес на компанията. „Нуждаем се от здрави пчелни колонии, за да защитим естественото опрашване в нашите производствени полета, сега и в бъдеще“, казва John-Pieter Schipper, изпълнителен директор на компанията Bejo. От друга страна, Bejo също инвестира в пчелите от чувството за социална ангажираност: „Съществената роля, която играят пчелите, ни напомня, че производството на храни зависи от природата и околната среда, което потвърждава виждането, което ние като семеен бизнес имаме: устойчивост".

Bejo цени здравословната околна среда и устойчивото използване на природните ресурси. В тази връзка работим за откриването на най-добрите начини за използване на естественото опрашване и за подобряването на здравето на нашите пчели.

Изследването на природата никога не спира