Nantes 5 - Samson

Морков

Средно ранен

Солидна разновидност, подходяща за всички области за тази култура в страната ни. Произвежда дълъг, цилиндричен, добре затворен на върха корен. Много продуктивен, има добър капацитет за съхранение и е подходящ за механизирана беритба.

тип култура: 
Nantes
Период на вегетация (дни): 
112
Употреба: 
консумация в прясно състояние (продажби на килограм
Препоръчано за културата: 
средно късен
Капацитет за съхранение: 
+++
IR: 
Ar /
Cc