Енергично и устойчиво растене от български, старозагорски тип, с много дълги стъбла растящи равномерно и с отлично качество. Адаптиран много добре към културните условия у нас, но и към изискванията на потребителите. Запазва се добре през зимата. Изключително подходящ за отглеждане от директна сеитба.

Период на вегетация (дни)
75
Препоръчано за културата
лято - есен
IR
Ap