Bulgaarse Reuzen - Lincoln

Праз

Енергично и устойчиво растене от български, старозагорски тип, с много дълги стъбла растящи равномерно и с отлично качество. Адаптиран много добре към културните условия у нас, но и към изискванията на потребителите. Запазва се добре през зимата. Изключително подходящ за отглеждане от директна сеитба.

Период на вегетация (дни): 
75
Препоръчано за културата: 
лято - есен
IR: 
Ap