Свежа салата, идеална за производство на големи глави. Те са със светлозелен цвят, кръгли и поради вида на растежа позволяват поетапно реколтиране.

Препоръчано за културата
пролет / есен
Растения/декар
7.000 - 8.000
Средно тегло (гр.)
800 - 900
HR
Bl:29-39EU
IR
Fol:1 / Fol:4