Заедно с нашите клиенти и партньори активно анализираме възможностите на пазара и иновативните методи на проучване. Ние сме близо до природата, за да можем да получим най-добрите зеленчукови семена, така че производителите по целия свят да могат да събират здравословни и вкусни сортове зеленчуци, на които потребителите да се наслаждават, както сега, така и след петдесет години.

Bejo, производител на зеленчукови семена за професионални производители

Bejo е една от най-важните компании, специализирани в подобряването, производството и търговията със зеленчукови семена. Тя развива дейност в над тридесет страни в целия свят, бидейки международно ориентирана семейна компания. 1900-те служители се фокусират върху разработването на най-добрите сортове зеленчуци за настоящето и бъдещето.

С годините разширихме фокуса си върху органичния сектор, един процес в резултат на взаимодействието между фермери, дистрибутори, партньори в хранителната верига и нашите собствени служители. В условията на местните пазари нашите партньори имат свободата максимално да експлоатират  нашите продукти.

Заедно в дългосрочен план

Укрепването на дългосрочните отношения с нашите клиенти има предимство пред незабавните ползи. Нашите представители имат близка комуникация с фермерите, осъществявайки постоянен обмен на мнения и обръщайки внимание на техните притеснения. Възприемчиви към всичко, което се случва, можем да предложим по-добра помощ и съвети, за да получим реални и устойчиви резултати от реколтите.

Всекидневно се учим от придобития опит. Искаме да знаем какво се случва на полето и на съответния пазар. Използваме това практическо знание за разработване на нови  сортове и за за производство на семена с по-добри характеристики за фермерите и цялата хранителна верига.

Повишаване на стандарта чрез иновации

Инвестираме много в проучвания. От 60-те години на миналия век заемаме челна позиция в прилагането на съвременни техники за развитие и никога не сме спирали активно да изследваме новите технологии. Научавайки повече за растенията, стигайки до структурата на ДНК, можем да развиваме нови сортове  по-бързо и по-точно от всякога. Резултатът от този процес е получаването на сортове с по-добри характеристики на растеж, подходящи за устойчиво земеделие. Така получените продукции отговарят на нуждите на замеделците и задоволяват нуждите на потребителите.

Производството - сега и след петдесет години

Поради демоградския прираст, търсенето на храна ще се увеличава, което ще доведе до необходимостта от производство на добра и здравословна храна.

В този процес ние допринасяме с нашия опит, непрекъснато усъвършенствайки методите за развитие, оставайки в постоянна връзка с природата. Смятаме, че природните ресурси стават все по-оскъдни и заслужават да бъдат защитени, така че фермерите да могат да отглеждат растения в здрава и плодородна почва, сега и след петдесет години. Поради тази причина ние винаги търсим нови, устойчиви методи за отглеждане на растения и инвестираме в широка гама от органични зеленчукови семена.

Качество: най-добрите семена и сортове

Гледаме уверено към бъдещето. Като семейна компания ние спазваме традицията, произвеждайки най-добрите семена и предлагаме най-добрите сортове  здравословни зеленчуци, пълни с аромат, които да се отглеждат по устойчив начин. Сътрудничим с фермери и партньори от хранителната верига, за да дадем шанс на добри инициативи: това е нашата страст. Това е качеството на Bejo.