Късна алтернатива, която предлага възможност за поетапно събиране на реколтата, което има за основна цел дългосрочното съхранение. Кръгла луковица, тъмнокафява, много добре покрита от външната обвивка.

Препоръчано за културата
късен
Период на вегетация (дни)
125
Капацитет за съхранение
180-210
сеитбена норма в декар: Прецизни семена
85.000 - 90.000
сеитбена норма в декар: Нормални семена
100.000
Външна люспа
много добра
IR
Foc / Pt