Mallory F1

Жълт лук

Късен

Късна алтернатива, която предлага възможност за поетапно събиране на реколтата, което има за основна цел дългосрочното съхранение. Кръгла луковица, тъмнокафява, много добре покрита от външната обвивка.

Период на вегетация (дни): 
125
Препоръчано за културата: 
късен
Външна люспа: 
много добра
Капацитет за съхранение: 
180-210
сеитбена норма в декар: Прецизни семена: 
85.000 - 90.000
сеитбена норма в декар: Нормални семена: 
100.000
IR: 
Foc /
Pt