Този сорт представлява образеца на високата производителност. Характеризира се с повишена устойчивост на излизането на цъфтящото стъбло. Луковиците са с големи размери с кръгла форма. Листната система е много бурна с тъмнозелен цвят.

Период на вегетация (дни)
105
Външна люспа
много добра
Препоръчано за културата
Преминаване през зимния период
сеитбена норма в декар: Прецизни семена
100.000
сеитбена норма в декар: Нормални семена
110
Капацитет за съхранение
60-90